Privátna urologická ambulancia v Trenčíne prijme do novootvorených priestorov kliniky v Trenčíne zdravotnú sestričku / brata na dennú prevádzku.

Cenník

Privátna urologická ambulancia je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa
24 Dôvera zdravotná poisťovňa
27 Union zdravotná poiusťovňa

Doplatky za poskytované služby, ktoré nie sú plne hradené poisťovňou, alebo sú nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou.

Možnosť platiť od 05.01.2009 platobnou kartou cez platobný terminál.

Aplikácia 1 mes. hor.depotu 5.00
Anesteziologické predoperačné vyšetrenie - dieťa 20.00
Anesteziologické predoperačné vyšetrenie /podľa dĺžky trvania/ 30.00
Anesteziologické predoperačné vyšetrenie /podľa dĺžky trvania/ 50.00
Aplikácia 3 mes. hor.depotu 10.00
Aplikácia 6 mes. hor.depotu 20.00
Biofeedback plus zák. vyš. 50.00
Biofeedback za jednu procedúru 25.00
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 30.00
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 20.00
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 10.00
Deliberacia prepucia 5.00
Detský balíček 10.00
Drobný chirurgický zákrok 50.00
Extrakcia stentu - materiál 30.00
EDSWT - 1 procedúra 200.00
EDSWT - 4 procedúry 800.00
EDSWT - 5 procedúr 1000.00
EDSWT - 6 procedúr 1200.00
Flexibilná cystoskopia muža nadšt. 30.00
Flexibilná cystoskopia ženy nadšt. 30.00
Intraves. aplikácia látok 10.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 3.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 5.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 8.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 10.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 15.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 20.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 30.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 13.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 50.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 100.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 35.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 25.00
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 45.00
Materiál 2.00
Materiál 5.00
Materiál 10.00
Objednávanie na iné prac. 10.00
Obriezka - podľa spotreby materiálu **** 300.00
Obriezka - podľa spotreby materiálu **** 400.00
Obriezka - podľa spotreby materiálu **** 350.00
Odber krvi alebo moču 2.00
PC analýza spermiogramu - poistený na Slovensku ** 60.00
PC analýza spermiogramu - samoplatca ** 90.00
Stresový test spermií 100.00
Plastika uzdičky - podľa spotreby materiálu ***** 150.00
Plastika uzdičky - podľa spotreby materiálu ***** 200.00
Pooperačný balíček 30.00
Poradenstvo pre inkontinenciu /podľa dĺžky trvania/ 5.00
Poradenstvo pre inkontinenciu /podľa dĺžky trvania/ 10.00
Predoperačné vyšetrenie /podľa dĺžky trvania/ 30.00
Predoperačné vyšetrenie /podľa dĺžky trvania/ 50.00
Príprava a vyhodnotenie RTG 5.00
Reg. poplatok ročný 30.00
Reg. poplatok ročný 1 50.00
Reg. poplatok ročný 2 100.00
REZUM operácia 2500.00
Urodynamické vyšetrenie nadštandard * 50.00
Uroflowmetria a PMR 8.00
USG nehra. z poistenia 8.00
USG nehra. z poistenia 1 10.00
USG nehra. z poistenia 2 15.00
Vasektómia - podľa spotreby materiálu *** 500.00
Vasektómia - podľa spotreby materiálu *** 400.00
Vasektómia - podľa spotreby materiálu *** 450.00
Výber operatéra I 100.00
Výber operatéra II 200.00
výber operatéra III 300.00
Vydanie potvrdenia na vlastnú žiadosť 3.00
Výmena 1 mes.PK nadšt. 5.00
Výmena 3 mes.PK nadšt. 15.00
Vyšetrenie na erektilnú dysfunkciu na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 30.00
Vyšetrenie na erektilnú dysfunkciu na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 60.00
Vyšetrenie na erektilnú dysfunkciu na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 50.00
Vyšetrenie na predčasnú ejakuláciu na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 30.00
Vyšetrenie na predčasnú ejakuláciu na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 50.00
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 50.00
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 100.00
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 200.00
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 400.00
Vyšetrenie doma 30.00
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 10.00
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 20.00
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 30.00
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 50.00
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 100.00
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 50.00
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 30.00
Výter na vl. žiadosť / podľa rozsahu / 15.00
Výter na vl.žiadosť / podľa rozsahu / 10.00
Konzultáciu mailom so zaslaním fotodokumentácie 50.00
Konzultáciu mailom bez fotodokumentácie 30.00

* Urodynamické vyšetrenie nadštandard (komplexná starostlivosť, príprava na operáciu v oblasti edukácie o priebehu operácie s praktickou videoukážkou, poradenstvo s hygienickými pomôckami (TENA, HARTMANN, COLOPlAST), EMG, PAD test, dotazníkové metódy, rehabilitácia svalstva panvového na)

** PC analýza spermiogramu (zahŕňa viskozitu, objem a pH ejakulátu, koncentráciu spermií na 1 ml, pohyblivosť a kvalitu pohybu spermií, morfológiu spermií – tvar a rozmery, prítomnosť iných elementov, napr. erytrocytov – červené krvinky, leukocytov – biele krvinky, baktérií, spermiogram je zobrazený na LCD monitore s možnosťou jeho uloženia na DVD alebo USB)

*** Vazektómia (cena vrátane spotreby šijacieho vstrebateľného materiálu, inhalácie plynu Entonoxu, histologického vyšetrenia, vyšetrenia spermiogramu, kontrolného vyšetrenia spermiogramu, špeciálneho balíčku na domáce ošetrenie rany) 400-500€

  • Histologické vyšetrenie (zistenie prítomnosti zhubného alebo nezhubného ochorenia)
  • Vyšetrenie spermiogramu (zahŕňa viskozitu, objem a pH ejakulátu, koncentráciu spermií na 1 ml, pohyblivosť a kvalitu pohybu spermií, morfológiu spermií – tvar a rozmery, prítomnosť iných elementov, napr. erytrocytov – červené krvinky, leukocytov – biele krvinky, baktérií, spermiogram je zobrazený na LCD monitore s možnosťou jeho uloženia na DVD alebo USB)
  • Inhalácia Entonoxu (vdychovanie kombinácie rajského plynu a kyslíka, ktorá spríjemní, zbezbolestní priebeh zákroku, pacient je tolerantnejší)
  • Balíček na domáce ošetrenie rany (zahŕňa sterilné gázy, obklady, repík lekársky, rumanček kamilkový na potieranie rany a jej hojenie, liečivá od bolesti v prípade núdze, aj návod s tým, ako čo použiť a kedy a ako často liek brať, súčasťou je aj telefonát od doktora v podvečerných, večerných hodinách, kedy zisťuje stav pacienta, ako sa cíti, či je v poriadku, pacient má k dispozícii bezplatnú linku 3 dni, kedy môže zavolať, poradiť sa)

**** Obriezka (cena vrátane spotreby šijacieho materiálu, inhalácie plynu Entonoxu, histologického vyšetrenia, špeciálneho balíčka na domáce ošetrenie rany)

  • Histologické vyšetrenie v prípade nutnosti (zistenie prítomnosti zhubného alebo nezhubného ochorenia)
  • Inhalácia Entonoxu (vdychovanie kombinácie rajského plynu a kyslíka, ktorá spríjemní, zbezbolestní priebeh zákroku, pacient je tolerantnejší)
  • Balíček na domáce ošetrenie rany (zahŕňa sterilné gázy, obklady, repík lekársky, rumanček kamilkový na potieranie rany a jej hojenie, liečivá od bolesti v prípade núdze, aj návod s tým, ako čo použiť a kedy a ako často liek brať, súčasťou je aj telefonát od doktora v podvečerných, večerných hodinách, kedy zisťuje stav pacienta, ako sa cíti, či je v poriadku, pacient má k dispozícii bezplatnú linku 3 dni, kedy môže zavolať, poradiť sa)

***** Plastika uzdičky – podľa spotreby materiálu (cena vrátane spotreby šijacieho vstrebateľného materiálu, inhalácie plynu Entonoxu, špeciálneho balíčku na domáce ošetrenie rany)

  • Inhalácia Entonoxu (vdychovanie kombinácie rajského plynu a kyslíka, ktorá spríjemní, zbezbolestní priebeh zákroku, pacient je tolerantnejší)
  • Balíček na domáce ošetrenie rany (zahŕňa sterilné gázy, obklady, repík lekársky, rumanček kamilkový na potieranie rany a jej hojenie, liečivá od bolesti v prípade núdze, aj návod s tým, ako čo použiť a kedy a ako často liek brať, súčasťou je aj telefonát od doktora v podvečerných, večerných hodinách, kedy zisťuje stav pacienta, ako sa cíti, či je v poriadku, pacient má k dispozícii bezplatnú linku 3 dni, kedy môže zavolať, poradiť sa)