Cenník

Privátna urologická ambulancia je zmluvným partnerom zdravotných poisťovní:

25 Všeobecná zdravotná poisťovňa
24 Dôvera zdravotná poisťovňa
27 Union zdravotná poiusťovňa

Doplatky za poskytované služby, ktoré nie sú plne hradené poisťovňou, alebo sú nad rámec zdravotnej starostlivosti, ktorá nie je hradená poisťovňou.

Možnosť platiť od 05.01.2009 platobnou kartou cez platobný terminál.

NOVINKA - Liečba pomocou PiezoWave 2 ESWT - (zahŕňa 5 procedúr, 1 procedúra 200€) 1000.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 2.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 5.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 8.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 15.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 20.00 eur
Konzultácia a poradenstvo /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 20.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 50.00 eur
Vyšetrenie na vlastnú žiadosť /podľa dĺžky trvania/ 100.00 eur
Flexibilná cystoskopia muža nadštandardná 20.00 eur
Flexibilná cystoskopia ženy nadštandardná 15.00 eur
Urodynamické vyšetrenie nadštandard * 20.00 eur
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 30.00 eur
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 20.00 eur
Biopsia prostaty nadštandard /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
Výmena 1 mesačný PK nadštandard 5.00 eur
Výmena 3 mesačný PK nadštandard 14.00 eur
PC analýza spermiogramu ** 40.00 eur
Aplikácia 1 mes. hor.depotu 5.00 eur
Aplikácia 3 mes. hor.depotu 10.00 eur
Aplikácia 6 mes. hor.depotu 20.00 eur
Uroflowmetria a PMR 8.00 eur
USG nehradené z poistenia /podľa dĺžky trvania/ 8.00 eur
USG nehradené z poistenia /podľa dĺžky trvania/ 10.00 eur
USG nehradené z poistenia /podľa dĺžky trvania/ 15.00 eur
Deliberacia prepucia 5.00 eur
Poradenstvo pre inkontinenciu 5.00 eur
Intravesikálna aplikácia látok 10.00 eur
Objednávanie na iné pracovisko 3.00 eur
Vasektómia - podľa spotreby materiálu *** 400.00 - 500.00 eur
Obriezka - podľa spotreby materiálu **** 300.00 - 400.00 eur
Plastika uzdičky - podľa spotreby materiálu ***** 150.00 - 200.00 eur
Drobný chirurgický zákrok 50.00 eur
Odber krvi alebo moču 2.00 eur
Reg. poplatok ročný 30.00 eur
Reg. poplatok ročný 50.00 eur
Reg. poplatok ročný 100.00 eur
Výter na vlastnú žiadosť 10.00 eur
Výter na vlastnú žiadosť 15.00 eur
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 100.00 eur
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 200.00 eur
Vyšetrenie na pohlavné ochorenia na vlastnú žiadosť / podľa rozsahu vyšetrení / 400.00 eur
Vyšetrenie na erektilnú dysfunkciu na vlastnú žiadosť 30.00 - 50.00 eur
Vyšetrenie na predčasnú ejakuláciu na vlastnú žiadosť 30.00 - 50.00 eur
Materiál 2.00 eur
Materiál 5.00 eur
Materiál 10.00 eur
Príprava a vyhodnotenie RTG 5.00 eur

* Urodynamické vyšetrenie nadštandard (komplexná starostlivosť, príprava na operáciu v oblasti edukácie o priebehu operácie s praktickou videoukážkou, poradenstvo s hygienickými pomôckami (TENA, HARTMANN, COLOPlAST), EMG, PAD test, dotazníkové metódy, rehabilitácia svalstva panvového na)

** PC analýza spermiogramu (zahŕňa viskozitu, objem a pH ejakulátu, koncentráciu spermií na 1 ml, pohyblivosť a kvalitu pohybu spermií, morfológiu spermií – tvar a rozmery, prítomnosť iných elementov, napr. erytrocytov – červené krvinky, leukocytov – biele krvinky, baktérií, spermiogram je zobrazený na LCD monitore s možnosťou jeho uloženia na DVD alebo USB)

*** Vazektómia (cena vrátane spotreby šijacieho vstrebateľného materiálu, inhalácie plynu Entonoxu, histologického vyšetrenia, vyšetrenia spermiogramu, kontrolného vyšetrenia spermiogramu, špeciálneho balíčku na domáce ošetrenie rany) 400-500€

  • Histologické vyšetrenie (zistenie prítomnosti zhubného alebo nezhubného ochorenia)
  • Vyšetrenie spermiogramu (zahŕňa viskozitu, objem a pH ejakulátu, koncentráciu spermií na 1 ml, pohyblivosť a kvalitu pohybu spermií, morfológiu spermií – tvar a rozmery, prítomnosť iných elementov, napr. erytrocytov – červené krvinky, leukocytov – biele krvinky, baktérií, spermiogram je zobrazený na LCD monitore s možnosťou jeho uloženia na DVD alebo USB)
  • Inhalácia Entonoxu (vdychovanie kombinácie rajského plynu a kyslíka, ktorá spríjemní, zbezbolestní priebeh zákroku, pacient je tolerantnejší)
  • Balíček na domáce ošetrenie rany (zahŕňa sterilné gázy, obklady, repík lekársky, rumanček kamilkový na potieranie rany a jej hojenie, liečivá od bolesti v prípade núdze, aj návod s tým, ako čo použiť a kedy a ako často liek brať, súčasťou je aj telefonát od doktora v podvečerných, večerných hodinách, kedy zisťuje stav pacienta, ako sa cíti, či je v poriadku, pacient má k dispozícii bezplatnú linku 3 dni, kedy môže zavolať, poradiť sa)

**** Obriezka (cena vrátane spotreby šijacieho materiálu, inhalácie plynu Entonoxu, histologického vyšetrenia, špeciálneho balíčka na domáce ošetrenie rany)

  • Histologické vyšetrenie v prípade nutnosti (zistenie prítomnosti zhubného alebo nezhubného ochorenia)
  • Inhalácia Entonoxu (vdychovanie kombinácie rajského plynu a kyslíka, ktorá spríjemní, zbezbolestní priebeh zákroku, pacient je tolerantnejší)
  • Balíček na domáce ošetrenie rany (zahŕňa sterilné gázy, obklady, repík lekársky, rumanček kamilkový na potieranie rany a jej hojenie, liečivá od bolesti v prípade núdze, aj návod s tým, ako čo použiť a kedy a ako často liek brať, súčasťou je aj telefonát od doktora v podvečerných, večerných hodinách, kedy zisťuje stav pacienta, ako sa cíti, či je v poriadku, pacient má k dispozícii bezplatnú linku 3 dni, kedy môže zavolať, poradiť sa)

***** Plastika uzdičky – podľa spotreby materiálu (cena vrátane spotreby šijacieho vstrebateľného materiálu, inhalácie plynu Entonoxu, špeciálneho balíčku na domáce ošetrenie rany)

  • Inhalácia Entonoxu (vdychovanie kombinácie rajského plynu a kyslíka, ktorá spríjemní, zbezbolestní priebeh zákroku, pacient je tolerantnejší)
  • Balíček na domáce ošetrenie rany (zahŕňa sterilné gázy, obklady, repík lekársky, rumanček kamilkový na potieranie rany a jej hojenie, liečivá od bolesti v prípade núdze, aj návod s tým, ako čo použiť a kedy a ako často liek brať, súčasťou je aj telefonát od doktora v podvečerných, večerných hodinách, kedy zisťuje stav pacienta, ako sa cíti, či je v poriadku, pacient má k dispozícii bezplatnú linku 3 dni, kedy môže zavolať, poradiť sa)