Nomogramy

Na základe štatistického vyhodnotenia výsledkov a vyšetrení u desaťtisícov pacientov s rakovinou prostaty boli vytvorené tzv. nomogramy. Ide o tabuľky, podľa ktorých po zadaní určitých parametrov /PSA, TNM klasifikácia, histologický výsledok, Gleason score/ dokážeme predpovedať pravdepodobnosť postihnutia lymfatických uzlín, semenných mechúrikov, prerastania kapsuly prostaty, pravdepodobnosť prežívania po operácii, po rádioterapii, pravdepodobnosť biochemickej progresie po ukončení kuratívnej liečby. Základné nomogramy nájdete nižšie v tomto texte. Môžete si ich online pozrieť a vyplniť. Prístupné sú v anglickom jazyku. Existujú 2 typy nomogramov, a to predoperačné a pooperačné.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.