Liečba

Je veľmi veľa spôsobov, ako liečiť problémy s prostatou. Liečba v posledných rokoch urobila veľmi veľký progres, máme k dispozícii nové, moderné lieky, ktoré dokážu výrazne zlepšiť kvalitu života pacientov, oddialiť, eventuálne úplne zabrániť operácii. Najdôležitejšie je ale odhalenie príčin problémov s močením, teda urologické a preventívne vyšetrenie. Problémy a symptómy, ktoré sa v minulosti pripisovali prostate, môžu byť spôsobené aj ochorením močového mechúra. Často ide ale o kombinované príčiny, teda aj ochorenie prostaty a močového mechúra súčasne. Preto aj liečba musí byť niekedy kombinovaná, niekedy stačí úprava pitného režimu /muž prestane piť tekutiny po 19. hodine/, niekedy stačí pobyt v teple a teplejšie oblečenie, občas pomôžu aj výživové doplnky, ktoré sú voľne dostupné v lekárňach /ich efekt je približne rovnaký placebo efektu/. Najdôležitejšia je ale medikamentózna – tabletková liečba. Môže sa navzájom kombinovať s menej účinnou alebo podpornou liečbou. V 80., 90. rokoch a koncom 20. storočia sa temer každý pacient s ochorením prostaty operoval alebo liečil dnes už zastaranou liečbou. Dnes je situácia opačná a väčšina mužov sa lieči pomocou modernej medikamentóznej liečby a iba malé percento sa lieči operačne alebo inou metódou liečby. K dispozícii je aj viac medikamentov, ktoré sú ešte iba vo fáze výskumu a vývoja.

Napriek kvalitnému obsahu informácií a dobrej dostupnosti urologického vyšetrenia si stále veľmi veľa mužov kúpi výživový alebo potravinový doplnok bez urologického vyšetrenia. Ak títo muži trpia ochorením, ktoré vyžaduje liečbu, odloženie /omeškanie/ vhodnej liečby môže pre nich znamenať v konečnom dôsledku aj skrátenie alebo zhoršenie života. V tejto časti nájdete viac informácií o možnej a dostupnej liečbe pri ochoreniach prostaty a močového mechúra. Vhodnou formou len orientačného vyšetrenia je vyplnenie online formulára.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.