Tadalafil a BPH

Najnovšou informáciou v liečbe benígnej hyperplázie prostaty je možnosť použitia tadalafilu /Calisu/ v dávke 5 mg denne na liečbu nielen erektilnej dysfunkcie /test pomocou IIEF/, ale aj na liečbu počínajúcich štádií hyperplázie prostaty. Ide o informáciu, ktorá je potvrdená 4 nezávislými klinickými štúdiami a bola schválená FDI. V súčasnosti prebiehajú semináre aj v Európe, kde bola takisto indikácia BPH schválená pre používanie tadalafilu v dávke 5 mg denne. Muži majú teraz jedinečnú možnosť liečiť dva problémy súčasne, aj erekciu, aj prostatu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.