Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Zápal

Zápalové ochorenia prostaty nazývame PROSTATITÍDA. Ide o rôznorodú skupinu ochorení s rôznym delením a odlišnými príznakmi. Podľa delení poznáme prostatitídu, napr. akútnu, subakútnu alebo chronickú bakteriálnu alebo nebakteriálnu.

V súčasnosti ja najviac používané delenie podľa Guideline EUA.

Zápaly prostaty sa prejavujú rôznymi príznakmi, ktoré výrazne znepríjemňujú mužom nielen telesné zdravie, ale aj psychický a intímny život. Pacienti so zápalom prostaty / hlavne chronickým / sú častokrát zúfalí, ubolení, depresívne ladení, melancholickí. Najdôležitejšie je pred zahájením liečby zistiť príčinu, tzv. agens, ktorý spôsobuje mužovi problém. Veľmi dôležitá je trpezlivosť pacienta a jeho spolupráca s lekárom pri zisťovaní príčiny a dôvera v lekára pri liečbe. Liečba je častokrát náročná na čas, nezriedka trvá aj niekoľko mesiacov, možno až jeden rok. Nie vždy sa tak ale podarí. Častokrát sa stretávame s výrazom idiopatický zápal prostaty. Ide o zápal, kedy sa nepodarí zistiť príčinu ochorenia.

V súčasnosti je doporučované rozdelenie prostatitíd na tieto 4 skupiny:

  • 1. Akútna bakteriálna prostatitída - je spôsobená baktériami.
  • 2. Chronická bakteriálna prostatitída - je vyvolaná baktériami, ale má zdĺhavý priebeh.
  • 3. Syndróm chronických panvových bolestí. Je najčastejšou formou prostatitídy, môže byť spôsobená aj mykoplazmami, chlamýdiami alebo inými etiologickými faktormi.
  • 4. Asymptomatická zápalová prostatitída je bezpríznakové ochorenie.
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.