Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Prostata

Čo je vlastne prostata, kde sa nachádza a aká je jej funkcia? Prostata je žľaza, ktorá je uložená pod močovým mechúrom / viď obrázok /, prechádza cez ňu močová rúra, do ktorej v prostate ústia semenovody, spolu s vývodmi zo semenných mechúrikov. Z močového mechúra odteká cez prostatu / cez močovú rúru/ moč a prostata pôsobí teda ako ventil. Zároveň cez semenovod odchádza cez prostatu ejakulát, ktorý obsahuje spermie a tekutinu vytvorenú v semenných mechúrikoch. Tento ejakulát je želatínovej konzistencie a aby mohol skvapalnieť, potrebuje sa dostať do kontaktu s bielkovinou vytvorenou v prostate. Táto bielkovina sa volá prostatický špecifický antigén / PSA /. Význam tejto bielkoviny je veľký a významný hlavne v diagnostike a kontrole liečby rakoviny prostaty. Jej význam je iný u mladých mužov / v produktívnom veku / a iný u mužov vo vyššom veku. Veľký význam má pochopenie zonálnej anatómie prostaty / viď obrázok/. Za zonálnu anatómiu môže embryológia, teda vývoj prostaty pred narodením. Benígna hyperplázia, teda nerakovinové zväčšenie prostaty sa vyskytuje hlavne v centrálnej zóne / teda v časti, ktorá bezprostredne obklopuje prostatu / a v periférnej zóne sa vyskytuje hlavne rakovina prostaty. Z anatomického hľadiska je dôležitý apex prostaty / hlavne pri radikálnej operácii je dôležité kompletné odstránenie apexu /.

Ochorenia prostaty delíme na zápalové ochorenia a na nádorové ochorenia. Nádorové ochorenia delíme na nezhubné a zhubné, teda na rakovinu prostaty. Každé ochorenie má aj mnoho ďalších delení.

Cieľom tejto stránky je priniesť objektívne informácie o ochoreniach prostaty, o diagnostike ochorení prostaty, o liečbe chorôb prostaty - hlavne o liečbe, ktorá je overená a dokázaná medicínou založenou na dôkaze, na tzv. evidence based medicine. V súčasnosti využíva veľmi veľa spoločností dieru v zákone o reklame a dieru v zákone o lieku a inzerujú vo veľkom nepravdivé informácie o výživových doplnkoch, čím zavádzajú mužov trpiacich problémami s prostatou.

Nie každý muž, ktorý má problém s prostatou, musí byť aj liečený. Je veľa mužov, ktorí nepotrebujú aktívnu liečbu, ani tabletkovú a ani operačnú, stačí im úprava životosprávy a zmena pitného režimu. Ak už niekto potrebuje liečbu, sú v súčasnosti k dispozícii lieky zo skupiny alfablokátorov, inhibítorov 5-alfa reduktázy a inhibítorov fosfodiesterázy 5 typu. Tieto sa môžu navzájom aj kombinovať. Skupina alfablokátorov obsahuje molekuly ako tamsulosin, alfuzosin, terazosin, doxazosin a silodosin. Najpoužívanejší je tamsulosin v dávke 0,4 mg denne, najuroselektívnejší je silodosin. V inej rubrike nájdete všetky doplatky na lieky, ktoré sú dostupné na trhu. Ide o cenník podľa vestníku Ministerstva zdravotníctva. Je iba na lekároch a na lekárňach, ktorý liek a za aký doplatok vám vydajú. Je dôležité, aby liek pacient skutočne potreboval. Mnoho pacientov je totiž liečených zbytočne, existujú presne stanovené postupy k diagnostike a k liečbe ochorení prostaty tzv. guideline. Aj tieto klinické návody nájdete na tejto stránke. Určili ich najvýznamnejší odborníci z odboru urológia spomedzi všetkých krajín Európy. Pomocou vyšetrení na moderných prístrojoch zabránite zlej diagnostike a zbytočnému užívaniu liekov.

Najjednoduchším orientačným zistením, či máte alebo nemáte chorú prostatu, je, keď si vyplníte tento online dotazník. Ak máte pocit, že nie je všetko v poriadku, neváhajte a navštívte urológa. Jedenkrát za 3 roky po dovŕšení 40 rokov máte nárok na bezplatnú preventívnu prehliadku.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.