BPH

Benígna hyperplázia prostaty (BPH) je najčastejším benígnym nádorom u mužov a nepatrí medzi život ohrozujúce ochorenia. Benígna prostatická hyperplázia (BPH) je nezhubné zväčšenie prostaty vznikajúce v procese starnutia, ktorého výsledkom môžu, ale nemusia byť poruchy močenia. BHP je najčastejším ochorením prostaty. Benígny znamená „nezhubný“ a hyperplázia znamená „nadmerný vývin“. Výsledkom je teda nerakovinové zväčšenie prostaty. Takmer u každého druhého muža staršieho ako 50 rokov sa vytvoria príznaky BHP. Benígna hyperplázia prostaty je najčastejšou príčinou porúch močenia u starších mužov. Príznaky sa zisťujú približne u 50 percent mužov vo veku nad 60 rokov, vo veku nad 80 rokov sa ochorenie zistí takmer u 90 percent mužov. Ochorenie začína postupne a je sprevádzané rôznymi príznakmi, o ktorých sa dočítate nižšie /odkaz na BPH príznaky/.

Význam tohto ochorenia spočíva v jeho výskyte. Ide o ochorenie častejšie ako hypertenzia, ischemická choroba srdca alebo iné ochorenia. Je ale aj pravdou, že nie každý muž s ochorením prostaty si vyžaduje liečbu. Je viac ako vhodné, aby každý muž aspoň raz za určité obdobie absolvoval preventívne urologické vyšetrenie.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.