TNM klasifikácia

TNM klasifikácia - T - tumor, N - nodus, M - metastázy

TNM klasifikácia popisuje nádor podľa jeho veľkosti a šírenia za použitia troch kľúčových charakteristík.

T - tumor - popisuje veľkosť primárneho nádoru

N - nodus - postihnutie regionálnych lymfatických uzlín

M - metastázy - prítomnosť vzdialených metastáz

Väčšina onkologických ochorení je zaradených do tzv. TNM klasifikácie. Ide o hodnotenie, ktoré zjednocuje klinický a patologický pohľad na dané ochorenie a stav pacienta do "univerzálneho", pre každého lekára na celom svete zrozumiteľného jazyka. TNM klasifikácia je celosvetovo uznávaná a je vypracovaná poprednými odborníkmi v danom odbore.

Rozoznávame dve rôzne klasifikácie, a to klinickú a patologickú, preto výsledok od urológa môže mať dve rozličné TNM klasifikácie, napr. cT1CN0M0 je to isté ako pT2BN0M0. Pre viac informácií nás neváhajte kontaktovať telefonicky alebo elektronicky.

Klinická c TNM klasifikácia

T primárny nádor

TX – primárny nádor sa nedá posúdiť
T0 – bez známok primárneho nádoru
T1 - nádor nie je možné odhaliť klinickým vyšetrením alebo pomocou zobrazovacích metód
T1a - nádor náhodne zistený histologicky v menej ako 5 % resekovaného tkaniva
T1b - nádor náhodne zistený histologicky vo viac ako 5 % resekovaného tkaniva
T1c - nádor zistený punkčnou biopsiou pri elevácii s PSA
T2 – nádor obmedzený na prostatu
T2a - nádor postihuje polovičku laloku alebo menej
T2b - nádor postihuje viac ako polovičku laloku, ale iba jeden lalok
T2c - nádor postihuje oba laloky prostaty
T3 – nádor prerastá kapsulu prostaty
T3a - nádor prerastá prostatické puzdro/ kapsulu/ na jednej alebo oboch stranách
T3b – nádor sa šíri do semenných mechúrikov
T4 - nádor je fixovaný alebo prerastá do okolitých štruktúr –hrdla močového mechúra, análneho zvierača , pánvovej steny
N – regionálne lymfatické uzliny

NX – regionálne lymfatické uzliny sa nedajú posúdiť
N0 – žiadne metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách
N1 - prítomnosť metastáz v regionálnych lymfatických uzlinách

M - vzdialené metastázy

MX - prítomnosť metastáz sa nedá posúdiť
M0 – žiadne vzdialené metastázy
M1 - prítomné vzdialené metastázy
M1a - prítomné vzdialené metastázy mimo lymfatické uzliny
M1b - prítomné kostné metastázy
M1c – metastázy v iných orgánoch

Patologická klasifikácia p TNM klasifikácia

T2 – obmedzenie na orgán
T2a – jednostranné postihnutie menej ako polovičky laloku
T2b – jednostranné postihnutie viac ako polovičky laloku
T2c – obojstranné postihnutie
T3 – extraprostatické šírenie
T3a – šírenie cez prostatickú kapsulu
T3b – šírenie do semenných mechúrikov
T4 – šírenie do močového mechúra alebo konečníka

N – regionálne lymfatické uzliny

NX – regionálne lymfatické uzliny sa nedajú posúdiť
N0 – žiadne metastázy v regionálnych lymfatických uzlinách
N1 - prítomnosť metastáz v regionálnych lymfatických uzlinách

M- vzdialené metastázy

MX - prítomnosť metastáz sa nedá posúdiť
M0 – žiadne vzdialené metastázy
M1 - prítomné vzdialené metastázy
M1a - prítomné vzdialené metastázy mimo lymfatické uzliny
M1b - prítomné kostné metastázy
M1c – metastázy v iných orgánoch

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.