Ct vyšetrenie

CT vyšetrenie malej panvy sa používa v diagnostike na hodnotenie stavu regionálnych lymfatických uzlín a to vtedy, ak sa rozhodujeme pre kuratívnu liečbu - rádioterapiu alebo radikálnu prostatektómiu. Hodnotí sa veľkosť lymfatických uzlín, pričom mikroskopické zmeny CT neodhalí. Podáva nám tiež prehľad o kapsule prostaty a semenných mechúrikoch. Jeho citlivosť je teda nízka.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.