Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Transrektálna sonografia prostaty

Podrobnejší prehľad prostaty a jej okolia nám umožní transrektálna ultrasonografia. Pri tomto vyšetrení leží pacient na boku a lekár pomocou špeciálnej sondy cez konečník vyšetruje prostatu. Je možné odhaliť menšie patologické ložiská, detailnejšie zobraziť okolité štruktúry a rozpoznať menšie tumory na spodine močového mechúra. Transrektálna ultrasonografia je neoddeliteľnou súčasťou biopsie prostaty.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.