Ultrasonografia

Ultrasonografia prostaty - ultrasonografia prostaty je základné a časovo nenáročné vyšetrenie, ktoré je neoddeliteľnou súčasťou pri diagnostike ochorení prostaty. Vyšetrenie prebieha tak, že pacient leží na lôžku na chrbte a lekár vyšetruje prostatu priložením USG sondy do oblasti podbruška, kde zároveň popisuje aj močový mechúr. Pri sonografii popisujeme veľkosť prostaty, ohraničenie, orientačne štruktúru a jej okolie a prípadné patologické zmeny. Najvýznamnejšie patologické nálezy pri USG vyšetrení sú benígna hyperplázia prostaty a adenokarcinóm prostaty. Medzi menej časté patrí abces, cysta, zápalové zmeny, prostatolity a pod.

Podrobnejší prehľad prostaty a jej okolia nám umožní transrektálna ultrasonografia. Pri tomto vyšetrení leží pacient na boku a lekár pomocou špeciálnej sondy cez konečník vyšetruje prostatu. Je možné odhaliť menšie patologické ložiská, detailnejšie zobraziť okolité štruktúry a rozpoznať menšie tumory na spodine močového mechúra. Transrektálna ultrasonografia je neoddeliteľnou súčasťou biopsie prostaty.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.