Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Vyšetrenie moču

Vyšetrenie moču - laboratórne vyšetrenie moču je základné urologické vyšetrenie, ktorého výsledok má urológ v priebehu niekoľkých minút. Zloženie moču poskytuje informácie o stave obličiek a močových ciest. Základom je fyzikálne a chemické vyšetrenie. Pri fyzikálnom vyšetrení hodnotíme jeho farbu, zákal, spenenie a zápach. Pri chemickom vyšetrení stanovujeme pomocou indikátorových papierikov prítomnosť rôznych látok v moči ako sú cukor, bielkoviny, ketolátky, hemoglobín a pH. Ak vznikne podozrenie na ochorenie močových ciest, vyšetruje sa mikroskopicky močový sediment. Po spracovaní vzorky moču lekár pomocou mikroskopu popisuje jednotlivé elementy. Pri rôznych ochoreniach nachádzame červené krvinky, zápalové bunky, baktérie, kvasinky, kryštály, vlákna, valce, hlien, epitelové bunky. Ak je to nutné, dopĺňa sa kultivačné vyšetrenie moču pri podozrení na infekciu močových ciest.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.