Medikamentózna

Na začiatku 3. tisícročia máme k dispozícii veľmi účinné lieky. Mnohé z nich sa aplikujú vo forme tabletiek, iné zase v injekčnej forme alebo vo forme podkožného implantátu. Princípom ich účinku je blokácia tvorby testosterónu na rôznych úrovniach. Rakovina prostaty je závislá na tvorbe testosterónu, mužského pohlavného hormónu, liečba je preto logická. Napriek tejto logike je liečba a hlavne kontrola jej účinku veľmi zložitá a jednoduchá súčasne. Rozoznávame antiandrogény, ktoré delíme na steroidné a nesteroidné. Miesto ich pôsobenia je v semenníkoch, kde blokujú androgénne receptory a tým znižujú tvorbu testosterónu a zabraňujú rastu rakoviny prostaty. Ďalej rozoznávame lieky pôsobiace v hypotalamo hypofyzárnej osi tzv. LHRH agonostov a LHRH antagonistov. Mechanizmus ich účinku pozostáva z blokovania tvorby LHRH hormónu, ktorý je zodpovedný za tvorbu LH a ten je zodpovedný za tvorbu testosterónu. Výhodou týchto preparátov je možnosť ich mesačnej, 3 mesačnej, polročnej alebo ročnej aplikácie. Lieky zo skupiny antiandrogénov a LHRH agonistov sa dajú aj vzájomne kombinovať. Existuje niekoľko rôznych možností liečby, či už v monoterapii, kombinovanej liečbe, trvalej alebo intermitentnej liečbe. Každý pacient má iné štádium ochorenia, má inú prognózu, iné rizikové faktory, preto je aj liečba pacientov odlišná. Mnohokrát pacientov pred zahájením liečby konzultujeme s najvýznamnejšími odborníkmi nielen na \Slovensku, ale aj v zahraničí. Používame rôzne nomogramy a predikčné tabulky. V našom centre sa venujeme aktívne aj klinickým štúdiám, pri týchto štúdiách máme k dispozícii všetky moderné liečivá, ktoré ešte nie sú v lekárňach. Pacientom preto ponúkame jedinečnú možnosť užívať hypermodernú liečbu pri veľmi prísnej kontrole ich zdravotného stavu. Jednotlivé liekové skupiny a ich zástupcovia sú vymenované nižšie: antiandrogény, LHRH agonosti a LHRH antagonisti, prednison, ketokonazol, estracyt.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.