Chemoterapia

Chemoterapia je moderná liečba, ktorú realizujeme u mužov s generalizovaným ochorením, kedy už hormonálna liečba nedokáže zastaviť rozvoj ochorenia. Najdostupnejším a najpoužívanejším preparátom z tejto skupiny je Docetaxel, ide o preparát zo skupiny taxánov. Liečbu vedie onkológ na onkologickom oddelení alebo v ambulancii. Je možné aplikovať viac cyklov chemoterapie. Liečba taxánmi nezachraňuje pacientov život, ale ho iba predlžuje a skvalitňuje. Napriek mnohým benefitom má aj veľa nežiadúcich účinkov liečby. Naše pracovisko spolupracuje v liečbe pomocou chemoterapie s onkologickým oddelením FN v Trenčíne.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.