Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Rádioterapia

Rádioterapia je jednou z niekoľkých alternatív liečby karcinómu prostaty. Pri rádioterapii sa používa ionizačné žiarenie, ktorého pôsobením na rakovinové bunky dochádza k ich likvidácii. Pre túto formu liečby sa rozhodujeme, ak je rakovina prostaty v lokalizovanom alebo lokálne pokročilom štádiu. Ide v podstate o alternatívu radikálnej prostatektómie - chirugickej liečby. Väčšinou volíme rádioterapiu u starších pacientov, u pacientov, ktorí nemôžu podstúpiť chirurgickú liečbu alebo u pacientov, ktorí sa nechcú dať operovať pre obavy z možných komplikácií chirurgickej liečby. Pokrok v medicíne a nové technológie priniesli niekoľko typov rádioterapie ako IMRT (intenstity-modulated radiation therapy)a brachyterapia, pri ktorých sa zvyšuje presnosť liečby a minimalizuje sa výskyt nežiadúcich účinkov. Pri IMRT sa pomocou špeciálneho softwaru tvarujú polia, ktoré budú ožiarené a súčasne je možné meniť intenzitu žiarenia podľa objemu cieľového tkaniva. Vďaka tomu je možné zvýšiť dávku žiarenia aplikovaného na prostatu s nižšou toxicitou pre okolité tkanivá močového mechúra a konečníka, a tým redukovať výskyt následných komplikácií. Pri brachyterapii sa rádioaktívne zrná zavádzajú priamo do prostaty. Najčastejšie sa používa jód, paládium a irídium. Moderné metódy umožňujú trojdimenzionálne zobrazenie prostaty, výpočet objemu dávky žiarenia a následnú implantáciu rádioaktívnych častíc s veľkou presnosťou. Napriek pokroku v rádioterapii aj táto forma liečby má svoje komplikácie a nežiadúce účinky. Počas liečby sa môžu objaviť príznaky radiačnej cystitídy a proktitídy. Časť pacientov pociťuje časté močenie, urgencie, slabší prúd moču, hnačky alebo naopak zápchu. Tieto akútne vzniknuté ťažkosti, ktoré sa vyskytujú počas rádioterapie alebo tesne po ukončení liečby, vo väčšine prípadov odznejú. Problém môže byť neskorá toxicita radiačnej liečby, najmä radiačná proktitída, vzhľadom na jej ťažšie terapeutické ovplyvnenie.

Rádioterapia predstavuje alternatívu chirurgickej radikálnej liečby a pri 10-ročnom sledovaní pacientov má porovnateľné výsledky ako radikálna prostatektómia. Používa sa ako monoterapia, ale aj v kombinácii s chirurgickou a hormonálnou liečbou karcinómu prostaty.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.