Magnetická rezonancia

Magnetická rezonancia /MR/ má pri hodnotení lymfatických regionálnych uzlín a lokálnej progresii karcinómu prostaty o niečo väčšiu citlivosť ako CT vyšetrenie. Detailnejší prehľad o lokálnom rozsahu ochorenia nám umožňuje endorektálne MRI /vyšetrenie cez konečník pomocou špeciálnej sondy/. Avšak aj táto diagnostická metóda má presnosť v širokom rozpätí 50-90 %. Nález môže byť skreslený, ak je MR vyšetrenie realizované príliš skoro po transrektálnej biopsii prostaty.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.