Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Podporná a symptomatická liečba

Ak stav ochorenia prechádza do štádia ,kedy je prítomná kachexia /chorobné chudnutie/ a bolesti /onkologická bolesť z metastáz/, môžeme pacientovi pomôcť liečbou symptómov – dopĺňame aminokyseliny, bielkoviny, lipidy , sacharidy vo forme suspenzií, ktoré pacient viackrát denne konzumuje, napr. nutridrink. Tieto suspenzie majú rôzne príchute –malinovú, jahodovú, vanilkovú atď. Pacient s generalizovaným a metastázujúcim ochorením má častokrát úporné bolest. Liečbu bolestí riadi lekár, špecialista na bolesť – algeziológ. Používame analgetiká od základných liekov ako Ibuprofen, Tramal až po lieky na báze opiátov, niekedy pomôže kombinácia analgetík, v indikovaných prípadoch použijeme rádioterapiu, teda ožiarenie na bolestivé miesta.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.