Operačná

TUR P - transuretrálna prostatektómia sa zvyčajne realizuje v spinálnom bloku / teda pri umŕtvení od pol pása nadol, tzv. lumbálkou/. Ide o zákrok, kedy sa cez močovú rúru zavedie špeciálna prístrojová technika tzv. resektoskop do oblasti prostaty a prostata sa zmenší a zároveň sa rozšíri močová rúra, pacient potom oveľa lepšie močí. Výber operácie je ale limitovaný veľkosťou prostaty. Malo by platiť pravidlo, že tento typ operácie by sa mal voliť pri veľkosti prostaty maximálne 60 - 80 ml. Príprava pred operáciou nie je nijako špeciálna. Po operácii má pacient dva až tri dni permanentný katéter /PK/. Po operácii pri prepustení z nemocnice pacient už močí sám a nemá zavedený PK.

RAPE - ide o operáciu, ktorou sa pokúšame vyliečiť pacienta s lokalizovaným karcinómom / rakovinou / prostaty alebo v určitých prípadoch aj pacienta s lokálne pokročilým karcinómom / rakovinou / prostaty. Pri operácii sa odstráni celá prostata, puzdro / kapsula /, semenné mechúriky a na močový mechúr sa prišije močová rúra. Po operácii sa zavedie permanentný katéter a ten sa vyberie asi po 14 dňoch. Táto operácia býva častokrát komplikovaná únikom moču a poruchou erekcie. Tieto komplikácie sú údelom za kurabilnú / vyliečiteľnú / operáciu. Rekonvalescencia po tejto operácii je oveľa dlhšie ako pri operáciách pre BPH. Najmodernejší postup sa realizuje aj na Slovensku, ide o tzv. robotickú alebo da Vinci radikálnu prostatektómiu.

Ostatné typy operácií, ako napr. laparoskopické alebo laserové sa na Slovensku len začínajú realizovať. Keď sa budú robiť na niektorom pracovisku pravidelne, potom o nich prinesieme komplexnú informáciu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.