Príznaky

Problémy, ktoré sú typické pre ochorenia prostaty, delíme na dve základné skupiny, a to uskladňovacie alebo vyprázdňovacie. Medzi uskladňovacie patrí hlavne urgencia, teda nutkanie na močenie , frekventné močenie, teda častý pocit nutkania na močenie, noktúria-močenie v noci a urgentná inkontinenci, pre ktorú je typický únik moču, ktorému predchádza nutkanie na močenie. Vyprázdňovacie problémy delíme na oneskorený štart močenia, ochabnutý, slabý prúd moču, prerušovaný prúd moču - močenie na viackrát, tlačenie pri močení, aby sa muž vôbec vymočil a terminálne odkvapkávanie, keď na konci močenia ešte odkvapká nejaký moč do spodnej bielizne. Muži s chorou prostatou majú častokrát pocit nedokonalého vymočenia, majú pocit, akoby niečo po vymočení zostalo v močovom mechúre. V pokročilých štádiách rakoviny prostaty pacienti pociťujú bolesť z kostných metastáz rôzneho stupňa.

POZOR! Ak je pacient asymptomatický /nemá žiadne z uvedených príznakov/, neznamená to, že nemá rakovinu prostaty.

Ak máte hociktorý z vyššie uvedených príznakov, je pravdepodobné, že máte počínajúce obtiaže s prostatou alebo s močovým mechúrom. Otestujte sa na úvodnej stránke / IPSS dotazník/ a v prípade, že vám vaše obtiaže prekážajú, objednajte sa na vyšetrenie u svojho urológa alebo v našom urocentre. Radi vás vyšetríme a v prípade potreby nastavíme na efektívnu, bezpečnú a overenú liečbu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.