Radikálna prostatektómia

RAPE - ide o operáciu, ktorou sa pokúšame vyliečiť pacienta s lokalizovaným karcinómom / rakovinou / prostaty alebo v určitých prípadoch aj pacienta s lokálne pokročilým karcinómom / rakovinou / prostaty. Pri operácii sa odstráni celá prostata, puzdro / kapsula /, semenné mechúriky a na močový mechúr sa prišije močová rúra. Po operácii sa zavedie permanentný katéter a ten sa vyberie asi po 14 dňoch. Táto operácia býva častokrát komplikovaná únikom moču a poruchou erekcie. Tieto komplikácie sú údelom za kurabilnú / vyliečiteľnú / operáciu. Rekonvalescencia po tejto operácii je oveľa dlhšia než pri operáciách pre BPH. Najmodernejší postup sa realizuje aj na Slovensku, ide o tzv. robotickú alebo da Vinci radikálnu prostatektómiu.

Vykonávajú sa štyri typy radikálnej prostatektómie:

  • retropubická radikálna prostatektómia
  • perineálna radikálna prostatektómia
  • laparoskopická radikálna prostatektómia
  • robotická da Vinci radikálna prostatektómia
MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.