Erekcia

Obtiaže s prostatou sú často sprevádzané aj inými ochoreniami. Výskyt prostatických problémov stúpa s vekom, s vekom sa zvyšuje aj počet mužov s problémami s erekciou. Rozoznávame tri rôzne stupne erektilnej dysfunkcie - ľahký, stredne ťažký a ťažký stupeň. Je takmer pravidlom, že stredne ťažký a ťažký stupeň erektilnej dysfunkcie je sprevádzaný problémom s prostatou. Je pravdou, že prvý problém s erekciou môže častokrát signalizovať aj počínajúce obtiaže s prostatou alebo aj so srdcom. Pravidelne sa stretávame s pacientmi, ktorí mali problém s erekciou a v skutočnosti to bol jeden z prvých príznakov rakoviny prostaty. Netreba tieto problémy bagatelizovať. Vyplňte si online dotazník sexuálneho zdravia muža a online dotazník IPSS a pri podozrení na nejaký chorobný stav neváhajte a objednajte sa na urologické vyšetrenie. Toto vyšetrenie je nebolestivé.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.