Prevencia

Veľké množstvo mužov si myslí, že keď nemá žiadne obtiaže s močením, nemusí trpieť rakovinou prostaty. Opak je pravdou. Aj muž, ktorý nemá žiadne obtiaže, môže mať rakovinu prostaty. Rakovina prostaty postihuje mužov v prevažne vyššom veku, zvyčajne po 50-ke. To ale neznamená, že muž mladší ako 50 rokov, nemôže mať rakovinu prostaty. Preto sa odporúča preventívne urologické vyšetrenie aspoň jedenkrát za tri roky po dovŕšení 40. roku života. Preventívne vyšetrenie je zdarma a hradia ho všetky zdravotné poisťovne. Vyšetrenie pozostáva z odberu anamnézy /otázky týkajúce sa zdravotného stavu/, objektívneho vyšetrenia, vyšetrenia moču, odberu krvi, vyplnenia dotazníkov zaoberajúcich sa problémami s prostatou a erekciou, vyšetrenia prostaty cez konečník, ultrasonografie a uroflowmetrie. Až na vyšetrenie prostaty cez konečník a odberu krvi ide o nebolestivé a neinvazívne vyšetrenie. Pri správnom prevedení ani vyšetrenie prostaty cez konečník nebolí, ide len o mierne nepríjemné vyšetrenie. Po preventívnom urologickom vyšetrení vám lekár oznámi jeho výsledok a frekvenciu ďalších kontrol a vyšetrení. Pri preventívnom vyšetrení sa odhalí najviac bezpríznakových zhubných ohorení prostaty, práve tých, ktoré sa dajú úplne vyliečiť. Naberte odvahu, nájdite si čas a urobte niečo pre seba a pre svoje zdravie - objednajte sa na preventívne vyšetrenie.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.