Denník močenia

Denník močenia /DM/ je veľmi dobrou a súčasne veľmi lacnou pomôckou pri liečbe a diagnostike symptómov dolných močových ciest. Podáva nám najlepšiu informáciu o návykoch pacienta, o príjme tekutín, čase, kedy prijíma tekutiny, aké tekutiny prijíma. Dostaneme informáciu, kedy a koľko močí. Niekedy nám denník močenia napovie viac ako 10-minútový rozhovor s pacientom. Denník močenia je neoddeliteľnou súčasťou základného vyšetrenia.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.