Medikamentózna liečba

Farmakoterapia BPH disponuje množstvom účinných a osvedčených liečiv, ktoré delíme do dvoch veľkých skupín, a to na alfablokátory a na inhibítory steroidnej 5-alfareduktázy.

Skupinu alfablokátorov /AB/delíme na neuroselektívne a uroselektívne alfablokátory: uroselektívne sú alfuzosín, silodosín a tamsulosín, neuroselektívne sú doxazosín, prazosín a terazosín. Skupinu inhibítorov 5-alfareduktázy /5ARI/ delíme na inhibítor len jedného typu -finasterid a duálny inhibítor, teda inhibítor oboch enzýmov-dutasterid. Tieto dve skupiny sa môžu navzájom aj kombinovať, veľmi účinnou je napríklad kombinácia tamsulosin plus dutasterid.

Hlavný principiálny rozdiel medzi AB a 5ARI je nástup účinku, pri AB je nástup účinku veľmi rýchly a ústup príznakov je možné pozorovať už skoro po nasadení liečby, na druhej strane 5ARI zmenšujú veľkosť prostaty a ústup príznakov pacient pozoruje podstatne neskôr. Vplyvom 5ARI na metabolizmus testosterón nástup účinku môžeme objektívne pozorovať až po mesiacoch / asi po pol roku /. Je všeobecne známy aj skôr preventívny význam užívania napr.vitamínu E, selénu, zinku, omega-3-mastnej kyseliny. Niektoré z týchto látok sú súčasťou komerčných preparátov nesúcich spoločné pomenovanie tzv.fytopreparáty /FT/.

Najvýznamnejší rozdiel medzi AB a 5ARI na jednej strane a FT na druhej strane je v účinnosti liečby a v princípoch evidence based medicine /EBM/. Na účinnosť FT neexistujú žiadne overené klinické štúdie, a teda ani žiadne relevantné výsledky a dokázaná účinnosť liečby /tieto nájdete v tzv.Cochranovej databáze -Cochrene reviews/.

Americká urologická spoločnosť / AUA/ a ani Európska urologická spoločnosť /EAU/ nedoporučujú užívanie FT na liečbu BPH. Mnohé z FT nespĺňajú atribút lieku, neprešli registráciou a predávajú sa v lekárňach nie ako lieky, ale iba ako doplnky stravy a výživy, častokrát je ich predaj sprevádzaný nepravdivou a zavádzajúcou reklamou .Sú nazývané aj ako parafarmaká. Medzi najpoužívanejšie FT patria extrakty zo serenoa rapens -trpasličia plazivá palma, pygeum africanum-extrakt z kôry slivky africkej, cucurbita pepo-tekvica obyčajná, hypoxis rooperi /africký zemiak/a urtica dioica - žihľava dvojdomá.

Najpoužívanejším čajom pri ochoreniach prostaty je čaj z vrbovky malokvetej -epilobium parviflorum.

Užívanie fytofarmák nie je vzhľadom na nedostatok klinických štúdií potvrdzujúcich ich efekt hradené zo zdravotného poistenia. Sú dostupné na voľný predaj, až na pár výnimiek /Prostamol uno , Prostakan mono ,Prostakan forte / nenesú atribút lieku. Hlavný problém ľahkej a jednoduchej dostupnosti FT v liečbe BPH je stav, kedy začnú muži užívať FT bez predchádzajúcej konzultácie s urológom a bez predchádzajúceho odborného urologického vyšetrenia. Spoločnosti vyrábajúce FT síce upozorňujú v príbalových letákoch na vhodnosť konzultácie so svojím lekárom, ale len veľmi málo mužov využije túto možnosť. Pacienti sa týmto zbavujú možnosti včasnej diagnostiky a skorej liečby rakoviny prostaty alebo iných závažných komplikácií vyplývajúcich z oddialenia diagnostiky a liečby BPH. Preto opakovane veľmi dôrazne upozorňujeme na vhodnosť, priam až potrebu preventívneho urologického vyšetrenia pred začiatkom užívania výživových alebo rastlinných doplnkov.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.