Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Iná

GreenLight

Liečba zeleným laserom GreenLight používa na odstránenie tkaniva prostaty laserové svetlo s veľmi vysokým výkonom a špecifickej vlnovej dĺžky. Laserové vlákno je zavedené k prostate cez cystoskop. Krv vo vnútri zväčšenej prostaty laserové svetlo okamžite absorbuje a následné prudké zahriatie tkaniva spôsobuje jej odparenie. Tento proces sa vykonáva tak dlho, pokiaľ nie je zväčšené tkanivo prostaty odparené. Táto technika teda nepoužíva skalpel ani tepelnú či elektrickú energiu. Výkon má tieto výhody:

  • rýchle zlepšenie prúdu moču a úľava príznakov
  • nie sú krvné straty alebo sú minimálne
  • močový katéter sa odstraňuje do 24 hodín po vaporizácii prostaty
  • výkon možno urobiť v rámci jednodňovej chirurgie
  • výkon možno použiť aj u pacientov na antikoagulačnej liečbe

Operácia zeleným laserom GreenLight sa rutínne vykonáva na väčšine špičkových urologických pracoviskách v Európe a v USA. Existuje niekoľko odborných štúdií, ktoré potvrdzujú zrovnateľné výsledky s transuretrálnou resekciou prostaty u nás bežne používanou, ale s menším počtom vedľajších účinkov a komplikácií.

Derivácia moču cez permanentný katéter

Benígna hyperplázia prostaty môže prejsť do štádia, kedy prostata stláča močovú rúru natoľko, že sa pacient nemôže vymočiť. Ide o akútny, náhle vzniknutý stav označovaný ako retencia moču. Permanentný katéter je tenká hadička vyrobená z latexu, silikónu alebo iných ohybných materiálov, ktorú lekár zavádza cez močovú rúru do močového mechúra. Na konci katétra sa nachádza malý balónik, ktorý sa po zavedení naplní vodou, čím sa zabráni posunu alebo vypadnutiu katétra, a udržuje jeho správnu polohu. Katéter sa ponechá niekoľko dní, zatiaľ čo sa stabilizuje stav medikamentóznou liečbou, a odstraňuje sa hneď, ako to zdravotný stav umožňuje. Ak pacient po vytiahnutí katétra močí a dobre odpovedá na liečbu, nie je nutné pokračovať v derivácii moču. Porucha vyprázdňovania však nemusí vždy vzniknúť náhle. Žiaľ, sú prípady, kedy pacient prichádza k lekárovi po niekoľko týždňoch či mesiacoch trvajúcich obtiažach s vyprázdňovaním močového mechúra. V takomto prípade ide chronickú retenciu moču, kedy je tiež nutné na určitú dobu zaistiť adekvátny odtok moču z močového mechúra permanentým katétrom.

K derivácii moču cez PK pristupujeme v akútnych situáciách - retencia moču alebo ak zlyháva medikamentózna liečba, alebo nie je možné pacienta vzhľadom na jeho zdravotný stav operovať. V dnešnej dobe je množstvo typov PK, vyrobených z rôznych materiálov. Najčastejšie sa používajú latexové PK, ktoré sa spravidla menia v mesačných intervaloch. Silikónové PK sú výhodnejšie pre pacientov, kde je potrebná dlhodobá alebo trvalá derivácia moču, pretože ich výmena postačuje v trojmesačných intervaloch.

Zavedenie permanentného katétra je spojené s určitými rizikami a komplikáciami, ako poranenie močovej rúry, infekcia, krvácanie. Pri dlhodobej katetrizácii sú však komplikácie závažnejšie. Môže dochádzať k tvorbe kameňov, zmenám sliznice močového mechúra, dekubitom močovej rúry, k vzniku striktúr - zúženinám močovej rúry. Pri dlhodobej derivácii časom dochádza aj k funkčným zmenám močového mechúra, k ochabnutiu jeho svaloviny, oslabeniu steny, čím je pacient odkázaný na trvalú deriváciu moču.

Zavedenie permanentného katétra je spojené s určitými rizikami a komplikáciami. Preto je derivácia moču vyhradená len pre akútne prípady alebo stavy, kedy nedokážeme inými metódami zabezpečiť adekvátne vyprázdňovanie močového mechúra. PK sa ponecháva pri akútne vzniknutých situáciách len na dobu nevyhnutnú k stabilizovaniu zdravotného stavu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.