Guidelines

Guidelines - doporučené postupy. Sú všeobecne chápané ako nezáväzné, vysoko odborné doporučenia pre diagnostiku a liečbu daných ochorení. Ide o určité algoritmy, ktoré napomáhajú lekárovi správne postupovať pri diagnostike a liečbe pacienta v podmienkach bežnej klinickej praxe. Sú vypracované a pravidelne aktualizované skupinou popredných odborníkov v tejto problematike, ktorí sú členovia nadnárodných /EAU - Európska urologická spoločnosť/ a národných /SUS - Slovenská urologická spoločnosť/ spoločností. Vznikajú a prispôsobujú sa na základe analýzy doteraz známych a potvrdených výsledkov diagnostiky a liečby zápalových ochorení prostaty.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.