Mikrobiologické vyšetrenie

Mikrobiologické vyšetrenie je najvýznamnejšie pre úspešnú diagnostiku a liečbu zápalových ochorení prostaty. Spravidla sa realizuje mikroskopické vyšetrenie prostatického sekrétu po masáži prostaty. Tento sekrét môžeme zaslať aj na mikrobiologické vyšetrenie. Výter z močovej rúry, kultivácia moču a kultivácia ejakulátu doplňujú vyšetrenia, ktorými sa pokúsime prísť na pôvodcu zápalu.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.