Dotazníky

Dotazníky sú veľkou a súčasne aj jednoduchou pomôckou v praxi každého urológa a pomáhajú nám v základnej orientácii pacientovho ochorenia. Všetky dotazníky sú validizované, teda medzinárodne uznávané, platné v celom svete. Ich používanie pri diagnostike a liečbe ochorení močového mechúra a prostaty je povinné a zahájenie liečby je v určitých prípadoch dokonca zákonne viazané na vyplnenie dotazníka. Na úvodnej stránke si môžete pozrieť, a dokonca online vyplniť dotazníky. IPSS /International Prostate Symptom Score/dotazník - Medzinárodné skóre prostatických symptómov a IIEF /International Index of Erectile Function/ dotazník - Medzinárodné skóre sexuálneho zdravia.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.