Uroflowmetria

Ultrasonografické vyšetrenie je neoddeliteľnou súčasťou základného vyšetrenia pri všetkých ochoreniach prostaty. Pri zápale má pre nás rovnakú výpovednú hodnotu aj transabdominálna ultrasonografia aj transrektálna ultrasonografia. Rovnako vyšetrenie semenníkov nám môže veľmi veľa pomôcť v diagnostike.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.