Príznaky

Problémy, ktoré sú typické pre ochorenia prostaty, delíme na dve základné skupiny, a to uskladňovacie alebo vyprázdňovacie. Medzi uskladňovacie patrí hlavne urgencia, teda nutkanie na močenie, frekventné močenie, teda častý pocit nutkania na močenie, noktúria-močenie v noci a urgentná inkontinencia, pre ktorú je typický únik moču, ktorému predchádza nutkanie na močenie. Vyprázdňovacie problémy delíme na oneskorený štart močenia, ochabnutý, slabý prúd moču, prerušovaný prúd moču - močenie na viackrát, tlačenie pri močení, aby sa muž vôbec vymočil a terminálne odkvapkávanie, keď na konci močenia ešte odkvapká nejaký moč do spodnej bielizne. Muži s chorou prostatou majú častokrát pocit nedokonalého vymočenia, majú pocit, akoby niečo po vymočení zostalo v močovom mechúre. Ak máte hociktorý z vyššie uvedených príznakov, je pravdepodobné, že máte počínajúce obtiaže s prostatou alebo s močovým mechúrom. Otestujte sa na úvodnej stránke / IPSS dotazník/ a v prípade, že vám vaše obtiaže prekážajú, objednajte sa na vyšetrenie u svojho urológa alebo v našom urocentre. Radi vás vyšetríme a v prípade potreby nastavíme na efektívnu a bezpečnú overenú liečbu.

Medzi komplikácie ochorení prostaty patria:

  • akútna retencia moču, stav, kedy sa muž nemôže vymočiť a musíme mu zaviesť permanentný katéter alebo epicystostómiu
  • zápal močového mechúra a prostaty - stav, keď má muž pálenie a rezanie pri močení, sprevádzané nutkaním na močenie, močenie je frekventné a časté, hematúria, teda krvavý moč, vtedy je moč červený, krvavý, občas sú v moči prítomné aj zrazeniny
  • Močové kamene tzv. cystolithiasis - v močovom mechúre sú prítomné kamene. Pacient ich zvyčajne nedokáže sám vymočiť. Ich prítomnosť v močovom mechúre napomáha vzniku zápalu, nutkaniu na močenie a prítomnosti krvi v moči. To sú najčastejšie a najzávažnejšie komplikácie pri ochoreniach prostaty a je bezpodmienečne nevyhnutné, aby vás vyšetril a aktívne liečil urológ.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.