Rakovina

Rakovina prostaty je jednou z najprebádanejších chorôb, napriek tomu existuje stále veľmi veľa nezodpovedaných otázok v diagnostike a v liečbe. Stále sú prinášané nové informácie o terapeutických možnostiach. Najdôležitejšie je pred začatím liečby pacienta správne zaradiť do tzv. TNM klasifikácie a do rizikovej skupiny. U každého pacienta postupujeme vysoko individuálne. Pred začatím liečby je nevyhnutné s mužom viesť individuálny pohovor a poučiť ho o možnostiach liečby, o ich výhodách aj nevýhodách. V prípade, ak si lekár nie je istý svojím postupom a svojím rozhodnutím, je správne, ak stav pacienta konzultuje s iným lekárom.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.