Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Uroflowmetria

Uroflowmetria - patrí medzi základné urologické vyšetrenia a je súčasťou preventívnej urologickej prehliadky. Používa sa k meraniu sily prúdu moču pri močení. Pacient pri vyšetrení močí do uroflowmetru (prietokomer - ktorý vyzerá ako normálna toaleta). Z toho vyšetrenia získa urológ graf, na ktorom hodnotí tvar krivky, maximálny, priemerný prietok, či je krivka súvislá, aký objem pacient vymočení a súčasťou je zmeranie postmikčného rezidua, teda koľko ostáva moču v močovom mechúri po tomto vyšetrení. Uroflowmetriu rutinne používame k sledovaniu efektu liečby benígnej hyperplázie prostaty, k hodnoteniu sily prúdu moču po operačných zákrokoch na prostate, močovej rúry a pod.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.