Brachyterapia

Jednou z dlhoročne používaných foriem liečby rakoviny prostaty je LDR brachyterapia (low dose rate, brachyterapia s nízkym dávkovým príkonom). Pri tejto metóde sa implantujú rádioaktívne zrná priamo do prostaty. Táto liečba sa rutinne používa vo svete od 90-tych rokov 20. storočia. Existuje aj forma HDR (high dose rate, brachyterapia s vysokým dávkovým príkonom), ktorá si vyžaduje však opakovanú aplikáciu, alebo kombináciu s externou rádioterapiou.

Cieľom brachyterapie je dodať do nádorového tkaniva čo najvyššiu dávku ionizujúceho žiarenia pri čo najmenšom poškodení okolitých zdravých tkanív. Zákrok sa prevádza v celkovej anestézii zavedením rádioaktívnych zŕn 125 I (jód) priamo do prostaty pod neustálou kontrolou transrektálneho ultrazvuku. Brachyterapiou sa ožaruje len malý objem (prostata s niekoľko milimetrovým lemom) vysokou dávkou žiarenia. Prudký spád dávky žiarenia do okolia umožňuje výrazné šetrenie okolitých zdravých tkanív (močová rúra, konečník, močový mechúr). V klinickej praxi zatiaľ nie je dostupná žiadna metóda, ktorá by vedela dodať tak vysokú liečebnú dávku žiarenia s takou presnosťou ako LDR brachyterapia.

Spravidla už druhý deň po zákroku (po prehliadke lekárom) je pacient prepustený domov a po pár dňoch sa vracia do bežného života. U väčšiny pacientov už nie je nutná následná liečba.

LDR brachyterapia prostaty minimalizuje nežiadúce účinky ako sú inkontinencia (unikanie moču) alebo strata potencie, pričom nijako neznižuje šance na vyliečenie oproti iným liečebným metódam, skôr naopak. Táto metóda liečby sa používa u skorých štádií rakoviny prostaty ako samostatná liečba, alebo u pokročilejších štádií v kombinácii s metódami externej rádioterapie.

LDR brachyterapia ako liečebná metóda je na Slovensku bežne dostupná a rutinne zavedená. Napriek tomu, že ju poskytuje len jedno špecializované onkologické pracovisko je bez ťažkostí dostupná pre pacientov zo všetkých regiónov Slovenska a je plne hradená všetkými zdravotnými poisťovňami.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.