Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Scintigrafia

Karcinóm prostaty metastázuje krvnou cestou najmä do kostí. Až 5 % mužov s novodiagnostikovaným karcinómom prostaty má prítomné metastázy v kostiach. Práve scintigrafia je najcitlivejšou metódou na detekciu metastáz v skelete. Ide o rádionuklidové vyšetrenie, pri ktorom sa injikuje rádioaktívna látka (rádiofarmakum) do krvného riečišťa a následne sa pomocou gamakamery detekuje jej distribúcia v organizme, konkrétne akumulácia tejto látky v patologických ložiskách v kostiach - v metastázach. Toto vyšetrenie je veľmi citlivé a dokáže odhaliť prítomnosť metastáz o niekoľko mesiacov skôr ako klasické RTG vyšetrenie kostí. Scintigrafické vyšetrenie sa vykonáva na špecializovaných pracoviskách - oddeleniach nukleárnej medicíny. Toto, okrem iného finančne veľmi nákladné vyšetrenie, sa však neindikuje u každého pacienta s rakovinou prostaty. U asymptomatických pacientov, ktorí majú hodnoty PSA pod 10 ng/ml, negatívne digitálne rektálne vyšetrenie, normálne hladiny alkalickej fosfatázy a jej kostnej frakcie v krvi, je scintigrafické vyšetrenie zbytočné, pretože v takýchto prípadoch je prítomnosť metastáz v kostiach veľmi nepravdepodobná.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.