Liečba WaW

Liečba WaW /čakaj a sleduj/ využíva poznatok, že rakovina prostaty nemusí byť u starších pacientov príčinou smrti. Preto sa zaužíval názor, že je zbytočné liečiť mužov, u ktorých nájdeme rakovinu prostaty v lokalizovanom, lokálne pokročilom štádiu. Pri WaW pravidelne pacienta sledujeme, hodnotíme jeho krvné testy a začíname liečiť, až keď má muž problémy s močením, bolesti atď. Liečbu volíme u mužov, u ktorých nepredpokladáme prežívanie viac ako 10 rokov. Je nenákladná a nezhoršuje fyzický ani psychický stav pacienta.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.