Liečba kostných metastáz

Pre rakovinu prostaty sú typické dve cesty metastázovania /lokálne metastázy a vzdialené metastázy/. Pre vzdialené metastázy sú typické dve cesty, a to do lymfatického systému a do kostného systému. Metastázy môžu byť asymptomatické, teda bezpríznakové, ale zvyčajne spôsobujú mužom bolesti alebo až patologické zlomeniny. Tieto potom bolia, v ojedinelých prípadoch môžu spôsobiť až ochrnutie pacienta. Na liečbu kostných metastáz používame najčastejšie preparáty zo skupiny bisfosfonátov napr. kyselinu zoledrónovú. Novinkou v liečbe kostných metastáz je preparát X geva s účinnou látkou denosumab. Pri liečbe kyselinou zoledrónovou musíme pacientovi do tela dodávať preparáty vápnika a vitamín D. Pred začatím liečby je dôležité vyšetrenie u zubára. Ďalšou možnosťou liečby kostných metastáz a problémov spôsobených kostnými metastázami /hlavne bolesťou/ je rádioterapia na postihnuté oblasti.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.