Liečba

Liečba prostatitídy sa delí na medikamentóznu a nemedikamentóznu.

Najčastejšie používame antibiotiká zo skupiny chinolónov /napr. ciprofloxacin, norfloxacin, perfloxacin, ofloxacin/, ale aj cefalosporíny /cefuroxim, ceftibuten/ a aminoglykozidy. Ďalej antiflogistiká, antireumatiká a analgetiká /ibuprofen, tramadol/, častokrát vo forme rektálnych čapíkov. Ďalej alfablokátory /napr. tamsulozin, alfuzosin, silodosin/ a antidepresíva zo skupiny spätného vychytávania serotonínu.

Medzi nemedikamentózne formy liečby patrí biofeedback, masáže prostaty, používanie infratepla na panvu a perineum.

Oba typy liečby sa môžu navzájom veľmi účinne kombinovať.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.