Vyšetrenie moču

Vyšetrenie moču je jednoduché a finančne nenáročné vyšetrenie s veľkým významom. Rozoznávame dve základné vyšetrenia, a to vyšetrenie moču chemicky a vyšetrenie močového sedimentu. Vyšetrenie nám ukáže prítomnosť baktérií, bielych krviniek, červených krviniek, valcov, epitélií. Vyšetrením moču chemicky zistíme prítomnosť bielkoviny alebo krvi v moči, prípadne zistíme diabetes.

Negatívne vyšetrenie ale neznamená, že muž nemôže mať zápal prostaty. U muža s podozrením na zápal prostaty je vhodné vyšetriť moč až po masáži prostaty. Realizuje sa takzvaná skúška troch pohárov, kedy sa muž po masáži vymočí postupne do troch pohárov a každá zložka moču sa vyšetruje separovane.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.