Privátna urologická ambulancia oznamuje, že v termíne od 1.7.2024 do 12.7.2024 nebude ordinovať na klinike v Trenčíne ani v ambulancii Novom Meste nad Váhom z dôvodu čerpania dovolenky.
Prvý ordinačný deň bude pondelok 15.7.2024.

Vyšetrenia

Nasledujúce vyšetrenia sú potrebné, aby sme dokázali správne diagnostikovať a liečiť zápalové ochorenia prostaty. Prevažne ide o nebolestivé a neinvazívne vyšetrenia. Niektoré z nich sú síce mierne nepríjemné, o to väčší je ale ich význam. Tieto vyšetrenia sú doporučené aj podľa Guideline EUA, teda Európskej urologickej asociácie. Väčšina urologických ambulancií má možnosti, aby tieto vyšetrenia realizovali v jeden deň a na jednom mieste.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.