Da Vinci operačný systém

Operačné metódy a postupy prinášajú stále novšie a novšie možnosti, nejde len o šijací materiál, ale ide hlavne o nové zobrazovacie metódy a postupy počas operácie, menej poškodzujúce postupy. Pacient je po takýchto operáciách vystavený nižšiemu riziku inkontinencie moču alebo problémom s erekciou, predoperačný a pooperačný priebeh je pre muža s rakovinou prostaty menej bolestivý a menej náročný. Najnovším postupom je operácia pomocou systému da Vinci. Ide o systém, ktorý vyvinula americká armáda. V súčasnosti sa používa prevažne v urológii, gynekológii, kardiochirurgii. V Českej republike je približne 10 da Vinci robotických systémov. Na Slovensku je jeden, nachádza sa v Roosveltovej nemocnici v Banskej Bystrici. Onkologické výsledky sú pri operáciách pre rakovinu prostaty rovnaké, teda aj otvorená prostatektómia, laparoskopická aj robotická da Vinci prostatektómia majú úplne rovnaké výsledky. Rozdiel je len v pooperačných komplikáciách a pooperačných následkoch – robotická operácia má menej pacientov s únikom moču a menej pacientov s erektilnou dysfunkciou.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.