Objektívne vyšetrenie

Vyšetrenia - objektívne vyšetrenie a odber anamnézy - vyšetrujeme celého muža, ale hlavne sa sústredíme na brucho, podbrušie, semenníky, nadsemenníky, miešok, penis, predkožku, vonkajšie ústie močovej rúry.

Anamnéza znamená pátranie po predchorobí, po príznakoch, po symptómoch, po liekoch, ktoré už pacient užíval, po vyšetreniach, ktoré už absolvoval. Pátrame po prítomnosti krvi v moči, v ejakuláte, po bolestiach semenníkov, bolestiach konečníka, bolestiach na perineu, po teplote, po pálení alebo rezaní pri močení alebo ejakulácii, ale aj po iných príznakoch.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.