Operačná

Pri nezhubnom nádore prostaty / BPH/ je zlatým štandardom liečby transuretrálna resekcia prostaty / TUR P /, druhou možnosťou je transvesikálna prostatektómia / TVP/. Existujú aj modernejšie operačné postupy, tie sa ale na Slovensku nepoužívajú. V prípade, ak má muž rakovinu prostaty v štádiu, kedy sa dá ešte vyliečiť, potom volíme iný operačný postup -radikálnu prostatektómiu / RAPE /. Na Slovensku sa realizujú tri rôzne alternatívy, a to otvorená retropubická radikálna prostatektómia, otvorená perineálna radikálna prostatektómia a robotická da Vinci radikálna prostatektómia. Vzhľadom na komplikovanosť tejto problematiky v nasledujúcich riadkoch prinesieme len základné informácie. Ak máte záujem o komplexnejšiu informáciu, neváhajte a napíšte nám email, otázku do fóra, alebo sa objednajte na konzultáciu a problematiku vám komplexnejšie a názornejšie vysvetlíme a objasníme.

TUR - transuretrálna prostatektómia sa zvyčajne realizuje v spinálnom bloku / teda pri umŕtvení od pol pása nadol ,tzv. lumbálkou /. Ide o zákrok, kedy sa cez močovú rúru zavedie špeciálna prístrojová technika tzv. resektoskop do oblasti prostaty a prostata sa zmenší a zároveň sa rozšíri močová rúra, pacient potom oveľa lepšie močí. Výber operácie je ale limitovaný veľkosťou prostaty. Malo by platiť pravidlo, že tento typ operácie by sa mal voliť pri veľkosti prostaty maximálne 60 - 80 ml. Príprava pred operáciou nie je nijako špeciálna. Po operácii má pacient dva až tri dni permanentný katéter /PK/. Po operácii pri prepustení z nemocnice pacient už močí sám a nemá zavedený PK.

TVP - transvezikálna prostatektómia sa realizuje, ak je veľkosť prostaty väčšia ako 80 ml alebo má pacient prítomné kamene v močovom mechúre. Ide o operáciu, kedy sa prostata vyoperuje cez močový mechúr, teda otvorenou cestou. Ani na túto operáciu nie je predoperačná príprava ničím mimoriadna. Stačí interné predoperačné, anesteziologické predoperačné vyšetrenie, overenie krvnej skupiny. Po operácii má pacient zavedený 5 až 7 dní permanentný katéter. Z nemocnice ide zvyčajne bez katétra. Rozdiel medzi oboma operáciami je v komforte a pooperačných komplikáciách. Všeobecne sa uznáva názor, že transuretrálna operácia je pre pacienta menej komplikovaná a menej náročná.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.