PSA a iné krvné vyšetrenia

PSA je prostatický špecifický antigén a je to bielkovina, ktorá sa tvorí len v prostatických žľaziach, ide teda o orgánovo špecifický ukazovateľ /marker/. Úlohou PSA je skvapalnenie ejakulátu, preto je aj v ejakuláte jeho najvyššia koncentrácia. Jeho malá časť sa vylučuje do krvného riečišťa. Pri poškodení bunky, kedy sa rozpadne jej štruktúra, sa PSA dostáva vo zvýšenej miere do krvi. Pri rozpade prostatickej bunky, prostatickej žľazy sa dostáva vo zvýšenej miere do krvi a signalizuje nám možné poškodenie prostaty. Zvýšená hodnota PSA sa nevyskytuje len pri rakovine prostaty, ale môže sa vyskytovať aj pri zápaloch prostaty, zápaloch močovo-pohlavného systému, pri retencii moču. Hodnota PSA môže byť vyššia aj pri veľmi zväčšenej prostate. V literatúre sa uvádza, že hodnota PSA môže byť vyššia aj po ejakulácii / výrone semena /, po výraznom tlačení na stolicu, po masáži prostaty, po vyšetrení prostaty cez konečník alebo pri nadmernom bicyklovaní. Je veľmi veľa pomocných ukazovateľov ako napr. free PSA. Ide o tzv. voľné PSA. Veľmi dôležitý je pomer medzi free PSA a total PSA. Pokiaľ je pomer vyšší ako 0,25, potom je pravdepodobnosť prítomnosti rakoviny prostaty /CaP/nízka, pokiaľ je pomer nižší ako 0,25 a približuje sa k hodnote 0,10, pravdepodobnosť výskytu CaP stúpa. Existuje ešte veľa pomocných ukazovateľov ako PSA density, PSA velocity, ktoré nám pomáhajú nasmerovať lekára v diagnostike a v určení následných vyšetrení a liečby. Všeobecne sa uznáva názor, že normálna hodnota PSA je medzi 0-4 ng/ml. Ak je PSA vyššie, je zvyčajne vhodná biopsia prostaty. Je treba ale premýšľať nad veľkosťou prostaty, vekom, komorbiditou / inými ochoreniami pacienta/, rizikom biopsie ako i prínosom eventuálnej pozitívnej diagnostiky rakoviny prostaty. Platí názor, že biopsiu prostaty realizujeme u mužov s predpokladanou dobou prežívania vyššou ako 10 rokov.

MUDr.Roman Sokol
O autorovi článku:
MUDr.Roman SOKOL, PhD., MPH má atestácie a certifikáty z odborov urológie, onkológie v urológii, invazívnej a intervenčnej ultrasonografie v urológii. Tiež má certifikát GCP. Jeho odborné vedomosti, prax a skúsenosti z neho robia popredného experta vo svojej profesii nielen na Slovensku. Je členom viacerých významných spoločností a konzultantom Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou. Ako hlavný skúšajúci alebo národný koordinátor sa pravidelne zúčastňuje klinických skúšaní. Ako odborník sa pravidelne zúčastňuje aj kongresov na domácej aj medzinárodnej scéne. Publikuje v odborných aj populárnych časopisoch, vystupuje v TV a rozhlase.